Algebehandling kontrolmetoder til forebyggelse af algeblomstrer

Algebehandling

Der er fire hovedalger kontrolmetoder; kemikalier, beluftning, blanding og ultralyd. Brug af den rigtige metode hjælper dig med at holde en sund, velafbalanceret vandkrop. Overdreven cyanobakterier (blågrønne alger) og grøn algervækst i søer og reservoirer kan have negative konsekvenser for vandkvaliteten. Vandet bliver grønt, sandfiltre kan tilstoppe, og nogle alger kan producere geosminer og MIB, hvilket giver vandet en ‘jordagtig’ og ‘molt’ smag. Dette blogindlæg giver et komplet overblik over algevækstforhold og fire hovedkontrolmetoder, herunder en kemisk fri algløsning.

Gå til sektion:

1. Alger kontrol

2. Alger vækstbetingelser

3. Alger problemer

4. Kontrolmetoder

5. Kemisk-fri algeropløsning

Hvad er algebehandling?

Alger kontrol er foranstaltninger til at håndtere Algebehandling. Den langsigtede forvaltning af alger skal i det mindste medføre reduktion af næringsstofindstrømning i vandlegemet. Langsigtet næringsreduktion kræver omfattende ændringer i politikker og menneskelige aktiviteter, og derfor tager det mange år at opnå en betydelig forbedring af vandkvaliteten. Der findes nogle kortvarige behandlingsmuligheder til styring af algebehandling som luftning, kemiske eller biologiske additiver eller ultralydsteknologi.

Algebehandling er nødvendigt hvis søerne er ved at dø

En forebyggende måling, der kan tages, er overvågningen i realtid af væsentlige vandkvalitetsparametre og algerindikatorer. Realtidsovervågning af vandkvalitetsparametre relateret til fytoplankton dynamik som chlorophyll-a, phycocyanin, temperatur, DO, pH, turbiditet og Redox er afgørende for kortvarige prognoser for potentielt skadelige algeblomster. Disse parametre giver direkte og indirekte oplysninger om koncentrationen af ​​alge biomasse i et vandlegeme. Når en blomst er forudsagt, er det lettere at forudse en algerblomst og tage forebyggende foranstaltninger.

Alger vækstbetingelser

I alle vandområder er der et grundniveau af alger til stede. Disse algekoncentrationer tilhører den normale sø økologi og er vigtige for den økologiske balance i vandet. Men når en bestemt alge type begynder at vokse eksponentielt, kan den kvæle andre organismer inden for vandet, som er vigtige for en afbalanceret søøkologi, hvilket forårsager en forringelse af vandkvaliteten og til sidst massive dødsfald af fisk og andre vandorganismer, hvilket skaber en ubalance i søen, der kan resultere i reducerede niveauer af opløst oxygen, reduceret plantevækst og ændrede pH-niveauer.

Hvad får algerne til at vokse?

Gunstige betingelser for blågrønne alger er stillestående vand i kombination med høj temperatur og høj koncentration af næringsstoffer (nitrogen og fosfor) i vandet. Især i sommermånederne, når vandtemperaturen stiger, kan koncentrationen af ​​alger vokse eksponentielt. Vand i råvandsreservoiret er ofte stillestående, manglen på vandets cirkulation kan medføre, at algebehandling konkurrerer over andre organismer i økosystemet og dermed skaber massive algerblomster.

Hvordan behandler man alger bedst i søer

Selvom nye næringsstoffer ophører med at blive indført i vandkroppen, er biokemien i en dam eller sø sådan, at eutrofieringen på grund af lovene om vækst, forfald og tyngdekraft ikke stoppes. Dette skyldes en intern fosforcykling; plantens mad forlader aldrig. Yderligere introduktion af næringsstoffer relateret til menneskelig aktivitet, såsom landbrug, vil øge niveauet for eutrofiering. En gradvis stigning i eutrofiering er en naturlig proces for enhver sø, men når den eskalerer ud over et bestemt niveau, forårsager det næsten uoprettelige ændringer i økosystemet. Dette fremkalder igen frigivelsen af ​​næringsstoffer lagret i bundbundene, og processen accelererer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *